Een dag op de BSO vindt plaats in een ongedwongen sfeer. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen, er zijn altijd speelkameraadjes en er is altijd aandacht voor het kind.
Vaak worden er ook gezamelijke spelactiviteiten aangeboden of ondernemen pedagogisch mdewerker uitstapjes. Samen mogen kinderen de hele middag wat eten, drinken, praten, vertellen, spelen en ravotten. 

BSO-tijd is vrije tijd. Wij voorzien de kinderen van middelen, aandacht en vrijheid om samen met vriendjes en vriendinnetjes van de BSO en van school een ontspannen middag te delen. Onze dagindeling op een reguliere dag op BSO ziet er als volgt uit: 

15.00uur:       Pedagogisch medewerkers van de BSO zijn herkenbaar aanwezig 
                     buiten de school, om de kinderen op te halen. 
                     Er vindt een duidelijke overdracht plaats tussen de leerkracht 
                     en de pedagogisch medewerker van de kinderen die op de BSO 
                     komen spelen.
15.05uur:       Pedagogisch medewerkers en de kinderen van de BSO lopen 
                     samen naar de locatie. De kinderen hebben tijd om onderling te 
                     praten en stoom af te blazen, of te vertellen aan de 
                     pedagogisch medewerkers hoe zij hun schooldag hebben 
                     ervaren.
15.10uur:       Aangekomen op de locatie wordt een moment van rust 
                     genomen. Kinderen drinken samen thee met iets lekkers, of     
                     limonade en krijgen de gelegenheid en aandacht om te vertellen 
                     over hun schooldag, het weekend, sporten of feestjes. 
                     Op lesvrije middagen wordt gezamenlijk een broodmaaltijd 
                     gebruikt. Kinderen dekken samen de tafel en ruimen zelf af. 
15:30uur:       De kinderen op de BSO kiezen hun middagindeling van vrij spel. 
                     Er is de mogelijkheid om buiten te spelen, te computeren, hutten 
                     te bouwen, samen spelletjes te doen, creativiteit, knutselen of te  
                     sporten. De pedagogisch medewerkers creëren een veilige, 
                     huiselijke omgeving waarin de kinderen op een positieve manier 
                     respect leren hebben voor elkaar, elkaars keuzes en ideeën en 
                     elkaars spullen. 
                     Terwijl de kinderen bezig zijn proberen de pedagogisch 
                     medewerkers hen zo veel mogelijk te steunen in de ontwikkeling 
                     van hun zelfstandigheid, door te luisteren, te reflecteren en te 
                     belonen.
17.30-18.30:   Vanaf dit moment kunnen de kinderen weer opgehaald worden. 
                      De kinderen wordt verzocht enkele van hun gebruikte spullen 
                      zelf op te ruimen. 
                      De pedagogisch medewerkers ontvangen de ouders op de 
                      groep en zorgen voor een prettige en volledige overdracht.