Een dag op de kinderopvang geschiedt dagelijks volgens een vaste routine, om duidelijkheid te bieden aan de op te vangen kinderen. Om continuïteit aan de kinderen te bieden vragen wij u niet af te wijken van onze haal –en brengmomenten. Het ritme van een vaste dagindeling, gecombineerd met een afwisselend dagprogramma geeft kinderen zekerheid, rust en zo een emotioneel veilige omgeving om zich thuis te voelen, zich te ontwikkelen en te leren. Momenten dat we eens afwijken van onze dagindeling zijn er natuurlijk wel; zo gaat de leiding bijvoorbeeld regelmatig met de kinderen uitstapjes maken, indien de omstandigheden en de bezetting dat toestaan. 
Onze dagindeling op een reguliere dag op de opvang ziet er als volgt uit: 


07.30 - 09.00   Brengen van de kinderen, tijd voor een goede overdracht van de ouders.
09.30uur          Gezamenlijk fruit eten met  sap of melk.
10.00uur          Samen afruimen, verschoningsronde. 
                       De jongste kinderen die nog twee maal slapen per dag gaan naar hun 
                       bedje voor het ochtendslaapje. 
10.30uur          Voor de oudere kinderen wordt een binnen of buiten activiteit 
                       georganiseerd, of er volgt een moment van vrij spelen. 
                       Onder activiteiten wordt veel verstaan. Bij slecht weer vinden de 
                       ochtendactiviteiten binnen plaats. Er valt hierbij te denken aan: 
                       liedjes zingen, kleuren/ tekenen, voorlezen, puzzelen, rollenspel, 
                       knutselen, verkleden, muziek maken, dans, spelletjes doen. 
                       Veel aangeboden activiteiten zijn begeleidend ontwikkelingsgericht. 
                       Belangrijk is dat de kinderen inspraak hebben in de keuze van activiteit.
11.00uur          Terwijl de oudste kinderen met hun activiteiten bezig zijn, worden de 
                       jongste kinderen uit hun bedjes gehaald en verschoond. 
                       Daarna worden de oudste kinderen verschoond
11.30uur          Gezamenlijk tafel dekken voor de broodmaaltijd.
12.00uur          Samen afruimen. De jongste kinderen mogen vrij spelen. 
                       De oudste kinderen gaan naar hun bedje om te slapen of te rusten. 
12.30uur          Brengen en halen van kinderen tot 13.00.
13.00uur          Begeleidde vrije speeltijd voor de jongere kinderen. 
                       Er valt te denken aan: voorlezen, samen puzzelen, knuffelen, tekenen, 
                       motorisch oefenen (kruipen, lopen, praten), binnen of buitenspel.
14.00uur          Voor de jongste kinderen sap en koek (peperkoek, liga, crackers).
14.30uur          Verschoningsronde. 
                       Jongste kinderen naar hun bedje voor het middagslaapje.
                       De oudste kinderen worden uit hun bedje gehaald en verschoond.
15.00uur          Voor de oudste kinderen sap en koek (peperkoek, liga, crackers).
15.30uur          Oudste kinderen begeleid vrij spel, binnen of buiten.
16.00uur          Jongste kinderen uit bed en verschoond, zij krijgen warm eten.
16.30-18.30      Verschoningsronde oudste kinderen.
                       Halen van de kinderen. Tijd voor een goede overdracht naar de ouders.