Verrijk het leven van uw kind.

Babyopvang

Onze Huiselijke Babyopvang

Welkom op onze babypagina! Wellicht ben je zwanger en op zoek naar de mogelijkheden voor kinderopvang om je werk en de zorg voor je baby straks goed te kunnen combineren. Allereerst hartelijk gefeliciteerd en leuk dat je denkt aan KLEIN kindercentra als partner in de opvoeding! Om een goede balans tussen ouderschap en werk te ondersteunen biedt KLEIN kindercentra ouders babyopvang en alles daaromheen, in vaste teams van goed opgeleide pedagogisch professionals die jou en je kindje kennen: jullie wensen, jullie gewoonten en jullie behoeften. Graag vertellen we je alles over onze gespecialiseerde babyopvang!

Ontdek de liefdevolle babyopvang in onze huiselijke sfeer bij KLEIN Kindercentra in Boxtel! Wij begrijpen dat de eerste fase van je baby’s ontwikkeling essentieel is. Daarom bieden we een veilige omgeving met persoonlijke aandacht en ruimte voor groei. Onze betrokken pedagogisch medewerkers zorgen er in vaste teams en kleinschalige groepen voor dat jouw baby zich snel thuis voelt. We streven ernaar de opvoeding thuis te ondersteunen door middel van regelmatig overleg en we houden je dagelijks op de hoogte van de ontwikkeling van je kindje. We bieden persoonlijke en flexibele oplossingen voor alle opvangwensen. Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding om kennis te maken met onze locatie, onze visie, ons team en de sfeer op ons kindercentrum en ontdek wat KLEIN kindercentra allemaal voor nieuwe ouders kan betekenen!
Baby's8

De Dagelijkse Structuur van Onze Babyopvang

Bij KLEIN kindercentra volgen we een dagelijkse vaste routine om kinderen duidelijkheid en emotionele veiligheid te bieden. Om deze continuïteit te waarborgen, vragen we ouders om onze ophaal- en brengmomenten te respecteren. Onze consistente dagstructuur, gecombineerd met een gevarieerd programma, biedt kinderen stabiliteit, rust en een veilige omgeving om te groeien, te leren en zich thuis te voelen. Vanuit een comfortzone van vaste begeleiders en een voorspelbare, overzichtelijke dagindeling durven kinderen de grenzen van hun kunnen te verkennen en nieuwe dingen te proberen door zich in hun interesses te ontwikkelen. Dat kan nooit fout gaan: van proberen kun je leren! We stimuleren kinderen liefdevol om binnen ons ontwikkelingsgericht aanbod hun grenzen te verkennen en te verleggen. Uiteraard zijn er momenten waarop we van onze routine kunnen afwijken om ons aanbod uit te breiden, zoals voor thematisch geplande uitstapjes, afhankelijk van omstandigheden en beschikbaarheid. Maar een dag peuteropvang kent altijd routine en continuïteit om een stabiele basis te bieden waarin kinderen zich liefdevol begeleid kunnen ontwikkelen:

Galerij

Pedagogiek en beleid

KLEIN kindercentra hanteert een zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan, dat altijd beschikbaar is op locatie en op onze website. In dit beleidsplan beschrijven we onze pedagogische aanpak voor de ontwikkeling van kinderen in onze opvang.

Onze doelen zijn:

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
  • Het begeleiden van emoties en gevoelens in een veilige omgeving.
  • Het bevorderen van sociaal gedrag en zelfreflectie.
  • Begeleiding van sensorische, motorische, creatieve en intellectuele ontwikkeling.
  • Het leren kennen en respecteren van grenzen, van zichzelf en anderen, en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Onze werkwijze is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. We erkennen de uniciteit van elk kind en passen onze benadering daarop aan. Elk kind krijgt individuele aandacht, waarbij we openstaan voor hun gevoelens en emoties, en ruimte en tijd creëren die aansluiten bij hun belevingswereld.

We stimuleren positief gedrag en corrigeren negatief gedrag op consistente wijze. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid, bijvoorbeeld door zelf speelgoed te kiezen, te helpen opruimen, tafel te dekken, zichzelf aan- en uit te kleden, conflicten op te lossen en zelfstandig naar het toilet te gaan. Zo ontwikkelen ze eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarbij onze rol bestaat uit aandacht, ondersteuning, aanmoediging en waardering.

Samenvatting pedagogisch beleidsplan

Liefdevolle, persoonlijke ondersteuning in een huiselijke omgeving

Inschrijven Kinderopvang Op Maat