Search
Close this search box.

Verrijk het leven van uw kind.

De Sport en Spel BSO (7jr+)

De Sport en Spel BSO (7+jr)

Als kinderen ouder worden ontstaan andere ontwikkelingsbehoeften. Speciaal voor de doelgroep vanaf 7 jaar heeft KLEIN kindercentra een TOP-BSO ingericht: De Sport en Spel BSO! De Sport en Spel BSO heeft een eigen locatie: ze zit gevestigd op de jeugdlocatie van voetbalclub ODC. Kinderen worden van school opgehaald en door de vaste medewerkers in busjes naar de nabijgelegen locatie aan de Molenwijkseweg meegenomen. Daar wacht een middag van vrijheid, plezier en samen spelen. Na aankomst, tijdens een gezamenlijk hapje en drankje, vertellen de pedagogisch medewerkers wat ze aan activiteiten voorbereid hebben voor de kinderen. Na het gezamenlijke afruimen mogen de kinderen kiezen wat ze willen doen: deelnemen aan een activiteit of vrij spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Het aanbod op De Sport en Spel BSO kenmerkt zich door méér ruimte, méér inspraak, méér zelfstandigheid en is gericht op sport en buitenspel. De kinderen en hun vaste medewerkers van De Sport en Spel BSO kunnen daar beschikken over sportvelden, het park, het bos van Sparrenlaene en een fantastische binnenruimte. Gelegen bij De Sport en Spel BSO zijn verder Scouting Boxtel, Tennisvereniging de Merletten en Hockeyclub MEP. De Sport en Spel BSO onderneemt graag uitstapjes en houdt er heel veel warme samenwerkingsverbanden op na tbv leuke vakantiebestedingen en sportieve clinics.
Kinderen krijgen bij de BSO keuzevrijheid na een dag van verplichtingen. Vriendjes zijn altijd aanwezig, met duidelijke omgangsregels. Onze pedagogisch medewerkers scheppen een veilige, huiselijke sfeer waarin kinderen positief respect leren hebben voor elkaar, elkaars keuzes, ideeën en bezittingen, terwijl ze samen sociale vaardigheden ontwikkelen en vooral vertrouwen krijgen en plezier hebben. We bieden op De Sport en Spel BSO opvang aan maximaal 24 kinderen met een vaste groep pedagogisch medewerkers van één medewerker per maximaal 12 kinderen. Onze BSO haalt kinderen van De Angelaschool en van De Petrusschool en is 52 weken per jaar geopend: 39 schoolweken van naschoolse opvang en 13 weken van (hele dagen) vakantieopvang.

Graag vertellen we je alles over De Sport en Spel BSO! Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding om kennis te maken met onze locatie, onze visie, ons team en de sfeer op ons kindercentrum en ontdek wat KLEIN kindercentra allemaal voor nieuwe ouders kan betekenen!

72848042_2531046496932019_5723976655672705024_n

Galerij

Pedagogiek en beleid

KLEIN kindercentra hanteert een zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan, dat altijd beschikbaar is op locatie en op onze website. In dit beleidsplan beschrijven we onze pedagogische aanpak voor de ontwikkeling van kinderen in onze opvang.

Onze doelen zijn:

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
  • Het begeleiden van emoties en gevoelens in een veilige omgeving.
  • Het bevorderen van sociaal gedrag en zelfreflectie.
  • Begeleiding van sensorische, motorische, creatieve en intellectuele ontwikkeling.
  • Het leren kennen en respecteren van grenzen, van zichzelf en anderen, en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Onze werkwijze is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. We erkennen de uniciteit van elk kind en passen onze benadering daarop aan. Elk kind krijgt individuele aandacht, waarbij we openstaan voor hun gevoelens en emoties, en ruimte en tijd creëren die aansluiten bij hun belevingswereld.

We stimuleren positief gedrag en corrigeren negatief gedrag op consistente wijze. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid, bijvoorbeeld door zelf speelgoed te kiezen, te helpen opruimen, tafel te dekken, zichzelf aan- en uit te kleden, conflicten op te lossen en zelfstandig naar het toilet te gaan. Zo ontwikkelen ze eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarbij onze rol bestaat uit aandacht, ondersteuning, aanmoediging en waardering.

Samenvatting pedagogisch beleidsplan

Liefdevolle, persoonlijke ondersteuning in een huiselijke omgeving

Inschrijven Kinderopvang Op Maat