Verrijk het leven van uw kind.

Inspectierapporten

Op professionele kinderopvang zijn in Nederland veel wetten en regels van toepassing. Dit is noodzakelijk om een goede en meetbare kwaliteit te kunnen garanderen. Controle op alle wetten en kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan professionele kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is in handen van diverse kundige instanties zoals:

– Brandweer: brandveiligheid en toegankelijkheid,
– Gemeente: handhaving Wet Kinderopvang, bijzondere tegemoetkomingen,
– Voedsel en Warenautoriteit (keuringsdienst van waren): hygiëne.
– GGD: personeel, veiligheid, gezondheid, accommodatie, medewerker/kindratio, pedagogisch beleid,
groepsgrootte, inrichting, verhoudingen binnen/buiten ruimte en slaapruimte, klachtenbehandeling.
– De Geschillencommissie Kinderopvang: begeleiding bij grote geschillen.
– De belastingdienst: beschikbaar voor verstrekking van en controle op de kinderopvangtoeslag.

Op onze locatie hebben we alle protocollen en beleidsdocumenten inzichtelijk. De GGD functioneert in Nederland als de toezichthouder op de kinderopvang. Regelmatig voeren zij onaangekondigde routinecontroles uit op de wet- en regelgeving. Onderstaand vindt je hun rapporten:

231107-inspectiebezoek-kinderdagverblijf-KLEIN-kindercentra
231107-inspectiebezoek-buitenschoolse-opvang-KLEIN-kindercentra
220705-inspectiebezoek-buitenschoolse-opvang-KLEIN-kindercentra
220628-inspectiebezoek-kinderdagverblijf-KLEIN-kindercentra
210316 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN kindercentra
200220 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN kindercentra
190527 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN kindercentra
180319 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN Kindercentra
170302 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN Kindercentra
160509 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN Kindercentra
150831 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN kindercentra
140619 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN Kindercentra
130924 inspectiebezoek kinderdagverblijf KLEIN kindercentra
130627 onderzoek voor registratie kdv KLEIN kindercentra

Inspectierapporten BSO

In Nederland wordt alle kinderen bij geboorte toegang aangeboden tot het landelijke vaccinatieprogramma. Vaccinatie is belangrijk om uitgeroeide -gevaarlijke- ziektes geen kans te geven. Denk dan aan vaccinaties tegen de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, tegen hepatitis B, mazelen, tegen pneumokokken en tegen meningokokken C.

Het rijksvaccinatieprogramma voorziet vanaf de leeftijd van 3 maanden in DKTP-Hib-HepB vaccinaties (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hib-ziekte en hepatitis B) en vanaf 14 maanden de BMR-prik. Deze prik beschermt tegen de bof, mazelen en rodehond. De jeugdarts of -verpleegkundige geeft deze vaccinatie in de bovenarm. De tweede vaccinatie beschermt tegen de vier typen meningokok bacteriën: A, C, W en Y. Deze bacteriën zijn de belangrijkste veroorzakers van meningokokkenziekte. Hoewel de kans op besmetting klein is, gaat het om een ernstige ziekte die tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan leiden.

Een deelname van minimaal 95% (de zgn vaccinatiegraad) is volgens de World Health Organization noodzakelijk om ziekten als mazelen wereldwijd uit te roeien, aldus het RVIM. KLEIN kindercentra hanteert overeenkomstig dit advies een zelfde vaccinatiegraad van 95%. Indien de vaccinatiegraad van alle kinderen op ons kinderdagverblijf dit kritieke punt heeft bereikt zijn wij genoodzaakt niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Op dit moment is onze vaccinatiegraad 100%.
74216778_2568508776519124_1737601020428550144_n

Liefdevolle, persoonlijke ondersteuning in een huiselijke omgeving

Inschrijven Kinderopvang Op Maat