Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verrijk het leven van uw kind.

Inspraak

Oudercommissie

Er is een oudercommissie bij KLEIN kindercentra, op deze manier kunnen ouders meedenken en adviseren over belangrijke onderwerpen in de opvang van hun kind(eren).

Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Buiten7

Adviesrecht

KLEIN kindercentra geeft de oudercommissie adviesrecht betreffende verschillende aandachtspunten binnen de geboden opvang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid. Hieronder valt bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Of bijvoorbeeld het mentorschap.
  • Het beleid voor opvoeding, veiligheid en gezondheid. En voor voorschoolse educatie.
  • De openingstijden.
  • De prijs van de kinderopvang.


Ook stelt zij -in overleg met de oudercommissie- een (verplicht) regelement beschikbaar, volgens alle voorschriften. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor beide partijen een werkbare situatie te creëren, waarin iedereen zich naar de beste kwalitatieve inzichten kan zetten. Zowel voor ons als aanbieder en voor de ouders, als afnemer van de opvang.

De oudercommissie bemiddeld tussen de belangen van de aanbieder en de belangen van de ouders, ten voordele van het kind. Van de vastgelegde wettelijke eisen waaraan kinderopvang (op gebied van pedagogiek, veiligheid, hygiëne en administratie) in Nederland moet voldoen mag natuurlijk niet neerwaarts worden afgeweken. Op geen enkel advies of bedrijfsmatig belang. De GGD ziet toe op een correcte invulling van de Wet Kinderopvang in dezen.

KLEIN kindercentra heeft een reglement voor haar oudercommissie vastgesteld. Dit reglement ligt ter inzage op onze locatie. Wijzigingen in het reglement geschieden enkel door of met (gezamelijke) instemming van de oudercommissie.

Maak kennis met onze oudercommissie. In de oudercommissie proberen wij zo veel mogelijk alle groepen en leeftijden binnen ons kindercentrum vertegenwoordigd te hebben. Regelmatig zijn wij op zoek naar versterkingen in de vorm van enthousiaste en betrokken ouders. Wilt u ook inspraak en heeft u interesse? Neem contact op met de voorzitter van de oudercommissie, of informeer bij het team van KLEIN kindercentra!