Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verrijk het leven van uw kind.

Kleuter BSO

SAMEN SPELEN EN LEREN: BSO IN EEN HUISELIJKE SFEER

Speciaal voor de jongste schoolgangertjes hebben we een gerichte kleuter BSO; een laagdrempelige overgang tussen het kinderdagverblijf en school. Na een drukke en soms statische dag vol nieuwe indrukken kunnen de kleuters even letterlijk en figuurlijk afstand nemen van de schoolse omgeving en “thuiskomen” op ons kindercentrum. Ze worden opgehaald in de school door vaste medewerkers die ze kennen en er vindt een goede overdracht plaats van de juf naar onze pedagogisch medewerkers. De kinderen gaan de middag in een vertrouwde, leerrijke en veilige omgeving spelen en ontspannen met vriendjes en vriendinnetjes, liefdevol begeleid door de vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens een gezamenlijk hapje en drankje vertellen de pedagogisch medewerkers wat ze aan activiteiten voorbereid hebben voor de kinderen. Na het gezamenlijke afruimen mogen de kinderen kiezen wat ze willen doen: deelnemen aan een activiteit of vrij spelen met vriendjes en vriendinnetjes: knutselen, spelletjes, of bouwen, allemaal naar eigen voorkeur. Op dagen met vroege schooluitgang delen de kinderen een broodmaaltijd.
Kinderen krijgen bij de BSO keuzevrijheid na een dag van verplichtingen. Vriendjes zijn altijd aanwezig, met duidelijke omgangsregels. Onze pedagogisch medewerkers scheppen een veilige, huiselijke sfeer waarin kinderen positief respect leren hebben voor elkaar, elkaars keuzes, ideeën en bezittingen, terwijl ze samen sociale vaardigheden ontwikkelen en vooral vertrouwen krijgen en plezier hebben.

Onze BSO-ruimtes hebben verschillende functies zoals knutselen, bouwen en chillen. We bieden BSO aan maximaal 40 kinderen in 2 groepen met een vaste groep pedagogisch medewerkers van één medewerker per maximaal 11 kinderen. Onze BSO haalt kinderen van De Angelaschool en van De Petrusschool en is 52 weken per jaar geopend: 39 schoolweken van voor- en naschoolse opvang en 13 weken van (hele dagen) vakantieopvang.

Graag vertellen we je alles over onze gespecialiseerde kleuteropvang! Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding om kennis te maken met onze locatie, onze visie, ons team en de sfeer op ons kindercentrum en ontdek wat KLEIN kindercentra allemaal voor nieuwe ouders kan betekenen!

Buiten12

BSO op ons kindercentrum

20200728_102700-min

Bij ons Kindercentrum bieden we zowel kinderdagopvang (KDV) als buitenschoolse opvang (BSO) op één locatie! De BSO op onze locatie is als thuiskomen voor peuters na een drukke dag op school. Ze worden opgevangen door bekende ‘juffen’ en spelen samen met vriendjes. Sommigen gaan naar huis, anderen blijven op de BSO. Er is begeleiding van bekende leidsters.

Na school begint de vrije middag. Kinderen kunnen ontspannen, spelen, knutselen en samen zijn. Op dagen met vroeg uitgaan van school wordt eerst gezamenlijk gegeten. De BSO biedt keuzevrijheid en duidelijke regels voor omgang. De medewerkers creëren een veilige omgeving waar kinderen respect leren voor elkaar en elkaars spullen.

Kinderen krijgen ondersteuning in hun ontwikkeling van zelfstandigheid door te luisteren, reflecteren en belonen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de groepsbeleving, met een medewerker op elke groep van maximaal 11 kinderen.

Onze BSO-ruimtes hebben verschillende functies zoals knutselen, bouwen en chillen. We bieden het hele jaar door BSO aan maximaal 33 kinderen in 2 groepen, met een vaste groep medewerkers.

Galerij

Pedagogiek en beleid

KLEIN kindercentra hanteert een zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan, dat altijd beschikbaar is op locatie en op onze website. In dit beleidsplan beschrijven we onze pedagogische aanpak voor de ontwikkeling van kinderen in onze opvang.

Onze doelen zijn:

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
  • Het begeleiden van emoties en gevoelens in een veilige omgeving.
  • Het bevorderen van sociaal gedrag en zelfreflectie.
  • Begeleiding van sensorische, motorische, creatieve en intellectuele ontwikkeling.
  • Het leren kennen en respecteren van grenzen, van zichzelf en anderen, en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Onze werkwijze is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. We erkennen de uniciteit van elk kind en passen onze benadering daarop aan. Elk kind krijgt individuele aandacht, waarbij we openstaan voor hun gevoelens en emoties, en ruimte en tijd creëren die aansluiten bij hun belevingswereld.

We stimuleren positief gedrag en corrigeren negatief gedrag op consistente wijze. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid, bijvoorbeeld door zelf speelgoed te kiezen, te helpen opruimen, tafel te dekken, zichzelf aan- en uit te kleden, conflicten op te lossen en zelfstandig naar het toilet te gaan. Zo ontwikkelen ze eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarbij onze rol bestaat uit aandacht, ondersteuning, aanmoediging en waardering.

Samenvatting pedagogisch beleidsplan

Liefdevolle, persoonlijke ondersteuning in een huiselijke omgeving

Inschrijven Kinderopvang Op Maat