Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verrijk het leven van uw kind.

Peuteropvang

Onze Huiselijke Peuteropvang

Peuteropvang is een belangrijke specialisatie binnen de kinderopvang. Kinderen in de peuterleeftijd leren ontzettend veel, ze begrijpen taal en de routine van de wereld om hen heen en ontwikkelen zich daarmee sterk; sociaal-emotioneel met elkaar, motorisch in allerlei bewegingsfuncties, verbaal in communicatie en taalvaardigheid en creatief door te proberen en zelf nieuwe processen te bedenken. KLEIN kindercentra beidt peuters dagelijks activiteiten gericht op alle ontwikkelingsgebieden die je peuter nodig heeft, voor elk kindje op maat. We bieden diverse vormen van peuteropvang, specifiek afgestemd op deze leeftijdsfase, waarbij we kinderen voorbereiden op de volgende stap: de basisschool. Het is cruciaal dat kinderen in deze fase leren omgaan met anderen, wat bijdraagt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en goede sociale contacten als ze de schoolleeftijd bereiken. Na een goede voorbereiding begeleiden we de schoolgang van peuters naar de kleuterschool in goed overleg met ouders en de school van hun keuze.
Peuters4

De Dagelijkse Structuur van Onze Peuteropvang

Bij KLEIN kindercentra volgen we een dagelijkse vaste routine om kinderen duidelijkheid en emotionele veiligheid te bieden. Om deze continuïteit te waarborgen, vragen we ouders om onze ophaal- en brengmomenten te respecteren. Onze consistente dagstructuur, gecombineerd met een gevarieerd programma, biedt kinderen stabiliteit, rust en een veilige omgeving om te groeien, te leren en zich thuis te voelen. Vanuit een comfortzone van vaste begeleiders en een voorspelbare, overzichtelijke dagindeling durven kinderen de grenzen van hun kunnen te verkennen en nieuwe dingen te proberen door zich in hun interesses te ontwikkelen. Dat kan nooit fout gaan: van proberen kun je leren! We stimuleren kinderen liefdevol om binnen ons ontwikkelingsgericht aanbod hun grenzen te verkennen en te verleggen. Uiteraard zijn er momenten waarop we van onze routine kunnen afwijken om ons aanbod uit te breiden, zoals voor thematisch geplande uitstapjes, afhankelijk van omstandigheden en beschikbaarheid. Maar een dag peuteropvang kent altijd routine en continuïteit om een stabiele basis te bieden waarin kinderen zich liefdevol begeleid kunnen ontwikkelen:

Ochtend

 • 07:30u – 09:00u: Ouders brengen hun kinderen, tijd voor een goede overdracht.
 • 09:00 uur: Gezamenlijke opening van de dag in het kringetje. Kinderen krijgen de gelegenheid te vertellen en naar elkaar te luisteren en de Pedagogisch medewerkers vertellen kinderen met ondersteuning van ons Vroeg Voorschools Educatief programma hoe de dag eruit gaat zien en welke activiteiten zij voorbereid hebben.
 • 09:20 uur: Eerste verschoningsmoment en begeleide toiletgang.
 • 09:30 uur: Handjes wassen en aan tafel! Tijd voor het eerste tafelmoment: fruit eten met sap of water.
 • 10:00 uur: De jongste kinderen die twee keer slapen gaan naar bed voor hun ochtendslaapje.
 • 10:15 uur: Oudere kinderen krijgen een binnen- of buitenactiviteit aangeboden. Dit kan zijn: liedjes zingen, tekenen, voorlezen, puzzelen, rollenspel, knutselen, verkleden, muziek, dans en spelletjes. Activiteiten zijn ontwikkelingsgericht en kinderen mogen mee beslissen. We gaan elke dag zeker één keer buitenspelen!
 • 11:15 uur: Terwijl oudere kinderen bezig zijn, worden de jongsten verschoond, gevolgd door de oudere kinderen.
 • 11:30 uur: Handjes wassen en aan tafel! Tijd voor het tweede tafelmoment: samen tafel dekken en dan boterhammetjes eten met melk of water.
 

Middag

 • 12:00 uur: Samen afruimen en dan gaan de oudste kinderen die nog één keer slapen rusten of naar bed. De kinderen die al geslapen hebben of niet meer slapen krijgen een binnen- of buitenactiviteit aangeboden. Dit kan zijn: liedjes zingen, tekenen, voorlezen, puzzelen, rollenspel, knutselen, verkleden, muziek, dans en spelletjes. Activiteiten zijn ontwikkelingsgericht en kinderen mogen mee beslissen. We gaan elke dag zeker één keer buitenspelen!
 • 12:45 uur: Medewerkers hebben hun handen vrij om kinderen in hun spel te begeleiden, en om voor kinderen die opgehaald worden een goede overdracht aan ouders te verzorgen.
 • 14:00 uur: Jongste kinderen die twee keer slapen gaan aan tafel voor een derde tafelmoment. Zij krijgen een tussendoortje aangeboden van koolhydraten zoals een soepstengel, rijstewafel, peperkoek of een cracker icm rauwe (snoep)groenten als komkommer, worteltjes, tomaatjes en/of paprika.
 • 14:30 uur: Verschoningsronde, jongsten naar bed voor middagslaapje, oudste kinderen komen uit bed en worden verschoond.
 • 15:00 uur: Oudste kinderen die één keer slapen of niet meer slapen gaan aan tafel voor een derde tafelmoment. Zij krijgen een tussendoortje aangeboden van koolhydraten zoals een soepstengel, rijstewafel, peperkoek of een cracker icm rauwe (snoep)groenten als komkommer, worteltjes, tomaatjes en/of paprika.
 • 15:30 uur: Oudste kinderen krijgen een binnen- of buitenactiviteit aangeboden. Dit kan zijn: liedjes zingen, tekenen, voorlezen, puzzelen, rollenspel, knutselen, verkleden, muziek, dans en spelletjes. Activiteiten zijn ontwikkelingsgericht en kinderen mogen mee beslissen. We gaan elke dag zeker één keer buitenspelen!.
 • 16:00 uur: Jongste kinderen komen uit bed en worden verschoond.
 • 16:30 – 18:30 uur: Verschoningsronde voor oudste kinderen. Vanaf nu worden de eerste kinderen opgehaald; op een vaste volgorde naar de wensen van de ouders. Medewerkers hebben hun handen vrij om kinderen in hun spel te begeleiden, en om voor kinderen die opgehaald worden een goede overdracht aan ouders te verzorgen.

Graag vertellen we je alles over onze gespecialiseerde peuteropvang! Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding om kennis te maken met onze locatie, onze visie, ons team en de sfeer op ons kindercentrum en ontdek wat KLEIN kindercentra allemaal voor nieuwe ouders kan betekenen!

 

Galerij

Pedagogiek en beleid

KLEIN kindercentra hanteert een zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan, dat altijd beschikbaar is op locatie en op onze website. In dit beleidsplan beschrijven we onze pedagogische aanpak voor de ontwikkeling van kinderen in onze opvang.

Onze doelen zijn:

 • Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
 • Het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Het begeleiden van emoties en gevoelens in een veilige omgeving.
 • Het bevorderen van sociaal gedrag en zelfreflectie.
 • Begeleiding van sensorische, motorische, creatieve en intellectuele ontwikkeling.
 • Het leren kennen en respecteren van grenzen, van zichzelf en anderen, en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Onze werkwijze is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. We erkennen de uniciteit van elk kind en passen onze benadering daarop aan. Elk kind krijgt individuele aandacht, waarbij we openstaan voor hun gevoelens en emoties, en ruimte en tijd creëren die aansluiten bij hun belevingswereld.

We stimuleren positief gedrag en corrigeren negatief gedrag op consistente wijze. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid, bijvoorbeeld door zelf speelgoed te kiezen, te helpen opruimen, tafel te dekken, zichzelf aan- en uit te kleden, conflicten op te lossen en zelfstandig naar het toilet te gaan. Zo ontwikkelen ze eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarbij onze rol bestaat uit aandacht, ondersteuning, aanmoediging en waardering.

Samenvatting pedagogisch beleidsplan

Liefdevolle, persoonlijke ondersteuning in een huiselijke omgeving

Inschrijven Kinderopvang Op Maat